KS-VCI Ferobrite U35


KS-VCI U35 Made in Japan

KS-VCI Paper U35 Made in Japan

  • Code: KS-VCI U35
  • Định lượng: 60 gsm
  • Màu: Kraft không tẩy trắng
  • Dùng cho: Iron, Steel, Cast iron
  • Kích thước: 1000mmx100m (dạng cuộn) hoặc dạng tờ cắt theo yêu cầu.
  • Sản xuất tại Nhật Bản.