KS-VCI Ferobrite U50D


Giay chong ri KS-VCI U50D

Giay chong ri KS-VCI U50D Made in Japan

  • Code: KS-VCI U50D
  • Định lượng: 100 gsm.
  • Màu: Kraft không tẩy trắng, Duostress.
  • Dùng cho: Iron, Steel, Cast iron.
  • Kích thước: 1000mmx100m (dạng cuộn) hoặc dạng tờ cắt theo yêu cầu.
  • Sản xuất tại Nhật Bản.