Giấy chống gỉ Adpack Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack nổi tiếng từ Nhật Bản, giúp bảo quản các sản phẩm cơ khí, phụ tùng, linh kiện khỏi gỉ sét do hơi ẩm.


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack ASP-7 (M) Dùng cho: Sắt và kim loại màu. Xuất xứ: Nhật Bản. Kích thước : 1000mm x 100m hoặc cắt theo yêu cầu. Có hàm lượng VCI: 75 g/m2. Đường kính cuộn : 140mm Đường kính lõi: 38mm Khối lượng : 11Kg.

Giấy chống gỉ Adpack ASP-7 (M)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack ASK-7 (M) Dùng cho: Sắt và kim loại màu Xuất xứ: Nhật Bản Kích thước : 1000mm x 100m hoặc cắt theo yêu cầu. Có hàm lượng VCI: 75 g/m2 Đường kính cuộn : 135mm Đường kính lõi: 38mm Khối lượng : 9Kg.

Giấy chống gỉ Adpack ASK-7 (M)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack ATP-810 (M) Kích thước : 1000mm x 100m hoặc cắt theo yêu cầu Có hàm lượng VCI: 75g/m2 Đường kính cuộn : 145mm Đường kính lõi: 38mm Khối lượng : 12Kg. Dùng cho: Sắt và thép Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack ATP-810 (M)giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack ATK-810 (M) Kích thước : 1000mm x 100m hoặc cắt theo yêu cầu. Có hàm lượng VCI: 75g/m2 Đường kính cuộn : 135mm Đường kính lõi: 38mm Khối lượng : 10Kg. Dùng cho: Sắt và thép Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack ATK-810 (M)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack ATK-610 (M) Kích thước : 1000mm x 100m hoặc cắt theo yêu cầu Có hàm lượng VCI: 60g/m2 Đường kính cuộn : 125mm Đường kính lõi: 38mm Khối lượng : 8.3Kg. Dùng cho: Sắt và thép Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack ATK-610 (M)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack AGP-7 (M) Kích thước : 1000mm x 100m hoặc cắt theo yêu cầu Có hàm lượng VCI: 75 g/m2 Đường kính cuộn : 140mm Đường kính lõi: 38mm Khối lượng : 11Kg. Dùng cho: Sắt và thép Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack AGP-7 (M)giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack AGK-7 (M) Kích thước : 1000mm x 100m hoặc cắt theo yêu cầu. Có hàm lượng VCI: 75 g/m2 Đường kính cuộn : 135mm Đường kính lõi: 38mm Khối lượng : 9Kg. Dùng cho: Sắt và thép Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack AGK-7 (M)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack ACC-25 (M) Kích thước : 1000mm x 1500m hoặc cắt theo yêu cầu. Có hàm lượng VCI: 120 g/m2 Đường kính cuộn : 987mm Đường kính lõi: 78mm Khối lượng : 185Kg. Dùng cho: Đồng và mạ đồng có lớp lót kép Xuất xứ: […]

Giấy chống gỉ Adpack ACC-25 (M)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack AGC-25 (M) Kích thước : 1000mm x 1500m hoặc cắt theo kích thước yêu cầu. Có hàm lượng VCI: 120 g/m2 Đường kính cuộn : 987mm Đường kính lõi: 78mm Khối lượng : 200Kg. Dùng cho: Sắt và thép loại có lớp lót kép […]

Giấy chống gỉ Adpack AGC-25 (M)giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack AGKX4-8 (N) Kích thước : 1000mm x 1000m hoặc cắt theo yêu cầu. Có hàm lượng VCI: 75 g/m2 Đường kính cuộn : 470mm Đường kính lõi: 78mm Khối lượng : 144Kg. Dùng cho: Sắt và thép loại hàng nặng Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack AGKX4-8 (N)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack AZVK-6 (M) Kích thước : 1000mm x 1000m hoặc cắt theo yêu cầu. Có hàm lượng VCI: 60 g/m2 Đường kính cuộn : 355mm Đường kính lõi: 78mm Khối lượng : 74Kg. Dùng cho: Tấm mã kẽm Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack AZVK-6 (M)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack ACK-6 (M) Kích thước : 1000mm x 1000m hoặc cắt theo yêu cầu Có hàm lượng VCI: 60 g/m2 Đường kính cuộn : 355mm Đường kính lõi: 78mm Khối lượng : 64Kg. Dùng cho: Đồng và hợp kim đồng Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack ACK-6 (M)giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack ASK-6 (M) Kích thước : 1000mm x 1000m hoặc cắt theo yêu cầu. Có hàm lượng VCI: 60 g/m2 Đường kính cuộn : 355mm Đường kính lõi: 78mm Khối lượng : 74Kg. Dùng cho: Sắt và thép Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack ASK-6 (M)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack AGKT-6 (N) Kích thước : 1000mm x 7900m hoặc cắt theo yêu cầu Có hàm lượng VCI: 60 g/m2 Đường kính cuộn : 974mm Đường kính lõi: 78mm Khối lượng : 517Kg. Dùng cho: Sắt và thép Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack AGKT-6 (N)


giay chong gi adpack
Giấy chống gỉ Adpack AGKT-6 (M) Kích thước : 1000mm x 1000m hoặc cắt theo yêu cầu Có hàm lượng VCI: 60 g/m2 Đường kính cuộn : 355mm Đường kính lõi: 78mm Khối lượng : 69Kg. Dùng cho: Sắt và thép Xuất xứ: Nhật Bản

Giấy chống gỉ Adpack AGKT-6 (M)