Song of Day – Tiếng Gọi – Bức Tường


Em kề vai tôi ngồi bên thềm,
bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cám dỗ để quay về

Ở đó có tôi với em

Này đây tiếng gọi rất êm

Thổi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu

hẹn ước ngày tháng êm đềm

quangtri1