Nền tảng tư tưởng


Quyền tự do Lựa chọn

Cuộc sống đơn giản kết quả của quyết định lựa chọn giữa những phương án khác nhau. Vì thế phải luôn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi cá nhân, và phải luôn có nhiều phương án khác nhau cho cùng một vấn đề để cân nhắc, để lựa chọn.

Tôn trọng sự khác biệt

Mỗi cá nhân là một bản thể riêng vốn có, nhỏ bé, thiển cận trong vũ trụ bao la rộng lớn. Sinh ra, trưởng thành trong những hoàn cảnh riêng có, không ai giống ai. Vì vậy trong cùng một vấn đề, sự vật, hiện tượng mỗi người có cách hiểu, đánh giá, nhận xét, phương án khác nhau là điều bình thường. Ai cũng có quyền được nêu lên, bảo vệ quan điểm của mình và được tôn trọng, phải tôn trọng những ý kiến, quan điểm của người khác với tinh thần học hỏi.

Nguyên lý 80/20

80% kết quả là chỉ từ 20% nguyên nhân. Phải biết ưu tiên sử dụng nguồn lực hữu hạn của cá nhân, tổ chức để tập trung vào những điều quan trọng. Phải luôn học hỏi không ngừng để đủ sáng suốt nhận biết được đâu là những điều quan trọng nên được tập trung nguồn lực.

Tinh thần phụng sự

Nỗ lực kiến tạo những giá trị bền vững, góp công giải quyết những vấn đề toàn cầu để chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Thế giới luôn thay đổi

Không ngừng học hỏi và chấp nhận những điều mới. Tìm kiếm cơ hội để thành công chính trong sự thay đổi liên tục của thế giới đa chiều.

Đơn giản hóa hướng tới hiệu quả

Hướng tới sự đơn giản hóa trong cách đặt vấn đề và đưa ra giải pháp. Đơn giản hóa quy trình, thứ bậc. Hướng tới hiệu quả cuối cùng là giải quyết vấn đề tối ưu trong nguồn lực hữu hạn, tạo lập những giá trị cộng hưởng cho sự phát triển của cá nhân và doanh nghiệp trong dài hạn.